Welkom

Bert Back

Eigenaar, opleider, coach

Welkom op de website van de Atlantis Academie voor Spiritualiteit, Bewustwording en Groei.De Atlantis Academie is opgericht door Bert Back. Al jaren een gevestigde naam binnen de spirituele wereld. De Atlantis Academie verzorgt opleidingen, cursussen  en workshops gericht op persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Alle opleidingen, cursussen en inwijdingen zijn gebaseerd op de jarenlang opgedane kennis en ervaring. Het doel van De Atlantis Academie is om deze ontwikkeling mogelijk te maken door middel van een breed gevarieerd aanbod wat loopt van basisontwikkeling tot beroepsgerichte opleidingen.

De afgelopen jaren is de energie in de wereld nadrukkelijk veranderd en de aarde wordt langzaam naar een hoger energieniveau gebracht. We zijn nu letterlijk een nieuw tijdperk ingestapt met alle voor- en nadelen die daar bij horen.  Mensen worden steeds gevoeliger, zintuigen worden aangescherpt en we worden steeds sterker bewust van de energieën om ons heen. Deze verhoogde energie zorgt ervoor dat mensen steeds meer tegen problemen aanlopen en niet goed weten hoe ze hier mee om moeten gaan of dat ze begonnen zijn om in stapjes om te leren gaan met deze veranderingen.

De nieuwetijdsenergie zorgt ervoor dat we de uitdaging aangaan om een echte functionele verbinding aan te gaan met onze eigen Ziel, om opnieuw verbinding te maken met talenten én kwaliteiten die altijd al aanwezig zijn geweest maar er tot nu toe niet echt uitgekomen zijn.
Door middel van het op verschillende manieren leren werken met energie en het ontwikkelen van een totaal nieuw referentiekader leer je via de opleidingen en cursussen van de Atlantis Academie om terug te keren naar je kern en je kernkwaliteiten. Je leert weer te vertrouwen op je eigen innerlijke kracht en wijsheid en om bewust om te gaan met je gedachten en gevoelens. Daarmee leer je om de aangeboren kwaliteiten die aanwezig zijn binnen de bij jou passende mogelijkheden te ontwikkelen en toe te passen in het dagelijkse leven, zowel op spiritueel gebied maar ook op zakelijk vlak.