Welkom

De Atlantis Academie is opgericht door Bert Back. Al jaren een gevestigde naam binnen de spirituele wereld. Alle opleidingen, cursussen en inwijdingen zijn gebaseerd op de jarenlang opgedane kennis en ervaring.
Bert Back
Opleider/trainer/coach

Welkom op de website de Atlantis Academie voor Spiritualiteit, Bewustwording en Groei. De Atlantis Academie verzorgt opleidingen, cursussen ,workshops en bijzondere reizen gericht op persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Het doel van De Atlantis Academie is om deze ontwikkeling mogelijk te maken door middel van een breed gevarieerd aanbod wat loopt van basisontwikkeling tot beroepsgerichte opleidingen.

De afgelopen jaren is de energie in de wereld nadrukkelijk veranderd en de aarde wordt langzaam naar een hoger energieniveau gebracht. We zijn nu letterlijk een nieuw tijdperk ingestapt.  Mensen worden steeds gevoeliger, zintuigen worden aangescherpt en we worden steeds sterker bewust van de energieën om ons heen. Deze verhoogde energie zorgt ervoor dat mensen steeds meer tegen problemen aanlopen en niet goed weten hoe ze hier mee om moeten gaan.

Deze nieuwetijdsenergie vraagt om een nieuwe benadering om terug bij onze eigen Ziel te komen, om opnieuw verbinding te maken en te herinneren wie we werkelijk zijn.
Door middel van het op verschillende manieren leren werken werken met energie en het ontwikkelen van een totaal nieuw referentiekader leert de Atlantis Academie je om terug te keren naar de kern. Je leert weer te vertrouwen op je eigen innerlijke kracht en wijsheid en om bewust om te gaan met je gedachten en gevoelens. Daarmee leer je om de aangeboren kwaliteiten die aanwezig zijn binnen de bij jou passende mogelijkheden te ontwikkelen en toe te passen. Zowel spiritueel als in het dagelijkse leven.
 
 
 
 
 
 
 
Video afspelen