Aartsengel Nathaniël

Zijn naam betekent Geschenk van God en hij is een Engel van het element vuur. Hij staat naast ‘gift van god’  ook bekend als ‘Engel van Vuur’, ‘Engel van Energie’, ‘Engel van Zuivering’, ‘Engel van Goddelijkheid’  en ‘Engel van Levensdoel’

Vuur staat niet alleen voor passie, maar het heeft ook een zuiverende werking. Het brandt alles weg dat niet bij je hoort. In die zin is er een zekere overlap met aartsengel Zadkiel en zijn violette vuur. Hier betreft het echter niet zozeer het oude loslaten en vergeven, als het volgen van je ware passie en het ontbranden van je innerlijke vuur. Het uitzuiveren van het oude staat dus in directe dienst van het vormgeven van het nieuwe en daarmee het volgen van jouw diepste passie. Het gaat daarbij dan ook om jouw spirituele vuur, je innerlijke licht. Het symbool van Nathaniel wordt wel het oranje vuur genoemd.

 

Nathaniël zal je helpen je Zieledoelen vol overgave te gaan neerzetten en leven. Zijn energie is er niet eentje voor twijfelaars, want roep je hem aan dan breng je daarmee vaak een bal van verandering aan het rollen. Om die reden is het belangrijk er volledig achter te staan en klaar voor te zijn wanneer je hem aanroept.