Aartsengel Chamuël

Chamuël is dan ook de Aartsengel die zich richt op vrede… wereld vrede… innerlijke vrede en voor de meeste mensen komt die vrede door het loslaten van stress over allerlei zaken

Er zijn natuurlijk zaken die zwaarder wegen dan al dat, maar de taak van de Engelen is jou te helpen op jouw Zielepad en wanneer dat vertraagd of vertroebeld wordt door zorgen, twijfels en stress over alledaagse dingen dan helpen ze je graag om dat los te laten.

Aartsengel Chamuël helpt je nu graag bij het vinden van meer innerlijke rust: kalmte en vrede in jezelf. Aartsengel Chamuël onderwijst dat alles in essentie liefde is, hij brengt je op zijn manier weer in contact met deze waarheid: Dat alleen liefde echt is. Aartsengel Chamuël stimuleert je om door situaties, personen, gedragingen heen te kijken en te beseffen dat we allemaal kinderen van God zijn. In andere woorden iedereen is in essentie liefde.

Ook wanneer je gespannen wil deze rustige liefdevolle engel je heel graag helpen. Het enige dat je hoeft te doen is er eens rustig voor gaan zitten, eerlijk aan je zelf toegeven waardoor je zo gespannen bent en je afvragen of je bereid bent de angsten en andere emoties die je over deze situatie hebt los te laten en daarvoor in de plaats innerlijke vrede te accepteren.